Έργα

Εμπορικά Καταστήματα

Σας παρέχουμε πρωτοποριακές ιδέες, αξιόπιστες λύσεις και υπηρεσίες καθώς και μεγάλο εύρος προϊόντων και εξοπλισμών για καταστήματα, με στόχο το βέλτιστο λειτουργικό, αισθητικό και τεχνικoοικονομικό αποτέλεσμα για το κατάστημα σας.

Δουλεύουμε με τρισδιάστατες απεικονίσεις για να εξερευνήσετε και να καταλάβετε πραγματικά το χώρο και το concept, που έχουμε δημιουργήσει για να σας. Τα στάδια τα οποία ακολουθούνται στον σχεδιασμό καταστημάτων είναι: 1. Αποτύπωση χώρου, 2. Σχεδιασμός βάση προδιαγραφών νόμου (απαιτούμενα τ.μ. ), 3. Προτάσεις & λύσεις εργονομίας & ορθής λειτουργίας του χώρου καταστήματος, 4. Σχεδιασμός & μελέτη επιλογής ύφους και διακόσμησης του καταστήματος, 5. Τελικά σχέδια εφαρμογής με κατόψεις ηλεκτρολογικών, υδραυλικών παροχών, 6. Επιλογή εξοπλισμού 7. Επιλογή επίπλων κατασκευών χρωμάτων κλπ., 8. Κατασκευή και υλοποίηση της μελέτης. Και τέλος παράδοση έτοιμου του χώρου σας προς χρήση.